top of page
AJISHIMA味岛 日式拌饭料 濑户风味 50g

AJISHIMA味岛 日式拌饭料 濑户风味 50g

$2.95 一般價格
$1.99銷售價格

品牌    AJISHIMA味岛  

 品牌属地    日本

净含量    50g  

 产地    中国

包装方式    袋装  

 原料成分    芝麻、白砂糖、海苔等

是否为有机食品    否

补货中...
  • 温馨提示:不支持无理由退货。

bottom of page